วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงธรรมการได้ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกสอนวิชาชีพในส่วนภูมิภาคโดยให้เปิดสอนวิชาช่างหัตถกรรม สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่บริเวณวัดเทวสังฆาราม ชื่อว่า " โรงเรียนช่างไม้เทวสังฆาราม " รับเฉพาะนักศึกษาที่จบชั้นประถมปีที่ ๔ เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร ๓ ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดสร้างโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นโดย หลวงปู่ดี พุทธโชติเถร (พระเทพมงคลรังษี) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามในขณะนั้นได้รับการถวายที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา จากนางสมนา แต้มทอง คหบดีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างโรงเรียน " ช่างไม้เทวสังฆาราม " ในปี พ.ศ.๒๔๘๑

อ่านต่อ

ประวัติส่วนตัว

นายวสันติ์  ไล้ปิตา อาจารย์ตุ่น
ภูมิลำเนา กาญจนบุรี
ปัจจุบัน ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี แผนกช่างกลโรงงาน
อาศัยบ้านพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อาชีพเสริม เปิดร้านให้เช่าบูชาพระเครื่องที่ตลาดนัดเจเจทุกวัน เวลา 18.00 - 21.00 น.
email wasun_siantoon@hotmail.com
การศึกษา ป.ตรี วทบ.เทคโนฯอุตฯ(การผลิต)ม.ราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรี
รูปหมีโคอาล่าปีนต้นไม้ คือ................
ใครตอบได้มีรางวัล